Opdrachtgevers

Okamba tolk- en vertaalbureau werkt samen met de volgende opdrachtgevers:

  • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
  • Politie
  • Rechtbanken
  • TVcN
  • Marechaussee
  • Instellingen en Organisaties
  • LIVEWORDS
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie