Diensten

Verschillende diensten:

  • Tolk Lingala
  • Tolk Frans
  • Vertaler¬†

Okamba Tolk- en vertaalbureau: kwaliteit en service
Tijden veranderen. Inspelen op de huidige economische omstandigheden vraagt om een zeer professionele creatieve aanpak. Kennis, betrouwbaarheid, vakmanschap en uiterst scherpe tarieven zijn synoniem voor mijn bureau. Ik zorg er natuurlijk voor dat uw wensen omgezet worden naar een professionele tolkdienst of vertaling. Want alleen zo krijgt u de beste kwaliteit. Daarom zal tijdens het eerste vrijblijvende gesprek naar aanleiding van uw offerte-aanvraag ingegaan worden op de bijzonderheden van uw opdracht. Als professionele tolk en vertaler ben ik gebonden aan geheimhouding. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet voor reclamedoeleinden gebruikt.


De voordelen van Okamba tolk- en vertaalbureau zijn: Passend tarief, flexibele, solide en adequate dienstverlening op maat.

Ook voor schriftelijk vertaalwerk kunt u bij mij terecht. Vertalingen worden gedaan door native speakers.
Ook kan ik tapetranscripties verzorgen.

Het is immers voor de (allochtone) verdachte, zijn advocaat, de politie en voor justitie van belang dat de allochtone verdachte wordt bijgestaan door een deskundig tolk-vertaler. met de benodigde ervaring en deskundigheid en is daarnaast ook op de hoogte van de verschillen in taal en cultuur.

 Ook is het mogelijk om, na overleg, telefonisch te tolken. Door de inzet van tolk/vertaler kunt u uw dienstverlening verder optimaliseren. Vertalen is een vak op zich.
Een taal goed beheersen is vaak niet genoeg, verstand van zaken is zeker zo belangrijk. Kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid is mijn motto.

Ik verzorg verschillende diensten op gebied van tolken en vertalen.

  • Lingala + Frans naar het Nederlands
  • Nederlands + Lingala naar het Frans